Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek XVII: Spůsob opravování ústavy tohoto státu

Článek XVII.

Spůsob opravování ústavy tohoto státu.

Oddělení 1. Zákonodárství při každém dvouletém zasedání odhlasováním dvou třetin všech členů zvolených do obou sněmoven, kteréž má se zanésti s „ano“ a „ne“ do zápisků, může navrhnouti opravy k ústavě, o nichž by se pak hlasovalo od oprávněných voličů členů do zákonodárstva, kteréžto navržené opravy mají býti řádně uveřejněné jednou za týden po čtyři neděle, počínaje nejméně tři měsíce před volbou, jejíž doba má býti ustanovena zákonodárstvem, v jednom týdenním listu v každém okresu, v němž takový časopis by se vydával; a má to býti poviností jednotlivých úřadníků zprávních při řečených volbách, by otevřeli osudí volební pro to, a podali zprávu tajemníku státu o počtu zákonitých hlasů odevzdaných fcpři řečené volbě pro a proti řečeným oprávám ; a když by se navrhovalo více nežli jeden dodatek, též počet hlasů odevzdaných pro a proti každému z nich, a když by se objevilo z řečené zprávy, že většina hlasů odevzdaných byla odevzdána ve prospěch některé opravy, řečená oprava takto většinu obdrževši všech odevzdaných hlasů, má stá se částí této ústavy, a provolání má býti učiněno o tom od guvernéra.


Vykonáno delegáty lidu v Texas, v sjezdu shromážděnými, v městě Austin, dne tohoto dvacátého čtvrtého listopádu, léta páně tisícího osmistého sedmdesátého pátého.

Čehož na svsdectví tuto podpisujeme svá jména :

EDWARD B. PICKETT,
předseda sjezdu.

LEIGH CHALMERS,
tajemník sjezdu.

NICHOLAS H. DARNELL, zo. Tarrant JOEL W. ROEINSON, zo. Fayette.
BENNETT BLAKE, zo. Nacogdoyhes CUCKNER ABERNATHA, zo Camp
D. ABNER, z o. Harrison THES G. ALLISON z o. Panola
JULIUS E. ARNIM, z o. Lavaca W.P BALLINGER, z o. Galveston
Jo. W. BARNETT, z o. karke WM. BLASSINGAME, z o. Grayson
E.W. BRADY, z o. Grimes J. HENRY BROWN, z o. Dallas
H. C. BRUCK, z o. Johnson ED. BURLESON, z o. Hays
EDWARD CHAMBERS, z o. Collin. HENRY CLINE, z o.Harris.
WM. D.S. COOK, z o. Gonzales. W.L. CRAWFORD, z. o. Marion·
G.B. COOK, z o. San Saba.  
B.H. DAVIS, z o. Brazos. BURRILL AVIS Z O. Wharton.
WILLIAM W. DILLARD, z o. Bowie L.E. DOHONEY, z o. Lamar
J.W. FERRIS, z o. Ellis J.P. DOUDLAS, z o. Cherokee
J.R. FLEMING, z o. Óom~nche GEORGE FLOURNOY, z o. Galveston
JOHN S. FORD, z o. Comeron JAMES C. GAITHER z o. Fannin
A.C. GRAVES z o. Coryell JAS. E. HAUNES, z o. Caldwell
JOHN R. HENRY, z o. Limestone JOHN L. HENRU z o. Smith
WM. C. HOLMES, z o. Grayson ASA HOLT z o. Van :zandt
JOHN JOHNSON, z o. Collin J.F. JOHNSON, z o. Franklinu
C.B. KILGORE, z o. Gregg SB. KILLOUGH, z o. Robertson
HENRY c. KING, zo. Kendall ROBT, LACY, z o. Leon
THOS. J. LOCKETT, z o. Washington FRANG J. LYNCH. z o. De Witt
L.H. McCABE, z o. Fort Bend G McCORMICK, z o. Colorado
S.A. McKENNEY, z o. Denton AN. T. McKINNEY z o. Walker
W.P. McLEAN, z o. Titus MARISON MARTIN, z o. N evarro
B.D. MARTIN, z o. Hunt L.W. MOORE, z o. Fayette
J.R. MORRIS, z o. Harris J.B. MURPHY, z o. Nueces
LIPSCOMB N ORVELL. z o. Jasper THOMAS L. NUGNET z o. Erath
D.A. NUNN, z o. Houston WM. NFAL RAMEY z o. Shelby
J.H. REAGAN, z o. Anderson ROB'T B. RENTFRO,z Montgomery
E. STERLING C. RoBERTSON z o. Bell  
W. REYNOLDS,z o. Waller L.S. Rosa, z o. McLenan
WEBSTER FLANAGAN, z o. Rusk S.H. RUSSELL, z o. Harison
JONATHAN RUSSELL, z o Wood RICHARD SANSOM z. o.Williamson
FRESTON R. SCOTT, z o Oasa G.A. SESSIONs, z o. Freestone
C.R. SMITH, .z o Milam ISRAEL SPIKES, z o. KaufÍn~n
WM. H. STEWART, z o. Oalveston FS. STOCKDALE z o. Oalhoun
H.W. WADE, z o. Hunt W.T.G. WEAVER, z o. ,Oook
C.S. WEST, z o. Travis W.W. WHITEHEAD, z o. Tylor-
JOHN.W. WHITEILD, z o. Lavaca W.B. WRIGHT, z o. Lamar
CHAS. DEMORSE z 6. Red River.  

Odbor státu
Austin, Texas

Já, A. W. DeBerry, tajemník státní pro stát Texas tímto dosvěd čuji, že shora předcházející stránky obsahují, a jsou věrné a správné opisy všech článků navržené ústavy státu Texas, jak zadané a zanesené jsou teď v odboru státním.

Což dosvědčuji vlastnoručním podpisem a přitisknutím pečetě odboru státního, v městě Austin, tohoto dne 26, listopádu, r 1875.

A.W. DeBerry
tajemník státní.

Article 17, Section 1

Article 17, Section 1

Article 17, Section 1 continued

Article 17, Section 1 continued

Article 17, Section 1 continued

Article 17, Section 1 continued