Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek II: Moci vlády

Článek II.only page of Article 2

Moci vlády.

Oddálení 1. Moci státu Texas buďtež rozděleny na tři rozličné odbory, a každý z nich budiž svěřen zvláštnímu úřednictvu, a sice: Ti, kteří jsou zákonodárci jednomu, ti kdož jsou výkonni druhému a ti, kdož jsou soudní jinému; a žádná osoba neb sbor osob náležejících jednomu z těchto odborů nemá vykonávati nějakou moc příslušně umístěnou při kterémkoli druhém, vyjma v případech tuto zřejmě dovolených.

Article II, Section 1; Article III, Sections 1-7

Article 2, Section 1; Article 3, Sections 1-7